۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند -
3:26:54
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

محاسبه سرانگشتی مصالح

 برآورد مقدار مورد نیاز گچ و آجر نما و ماسه بادی

با هر کیسه گچ ۴۰کیلویی برای لایه گچ و خاک تقریبا ۲٫۸متر مربع را میتوان گچ و خاک کرد.
در مورد سفید کاری در لایه رو با هر کیسه گچ جبل ۴۰کیلویی حدودا ۱۲متر مربع را میتوانید سفید کنید.
بازای هر ۵مترمربع آجر نمای ۳سانتی ۱کارتون آجر ال ۲۰تایی مورد نیاز است .
هرکیسه ۵۰کیلویی ماسه بادی برای ۴۰مترمربع نمای آجر ۳سانتی کافی است
مقدار مورد نیاز رنگ برای پوشش دیوار
به طور کلی هر کیلو رنگ روغنی ۴الی ۶متر مربع را پوشش می دهد و هر کیلو رنگ پلاستیک با توجه به سطح زیر کار از ۶الی ۸متر مربع را پوشش می دهد
محاسبه سرانگشتی مصالح
برای هر متر مکعب بتن ۲٫۲تن شن و ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب ملات دیوار چینی ۱٫۸تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب اندود افقی یا قائم، ۱٫۸۵تن ماسه مصرف می شود.
برای هر متر مکعب ملات فرش کف (سنگ وسرامیک)، ۱٫۶۷تن ماسه مصرف می شود.
حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتم‌های مختلف ساختمانی
محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی
حجم ملات مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.
محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش کف سنگ کاری با سنگ پلاک و سرامیک کف
حجم ملات مصرفی برابر، ۳۰لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت کف است.
محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوک
برای سقف آجری حجم ملات مصرفی برابر، ۵۰۰لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است. برای سقف تیرچه بلوک حجم ملات مصرفی برابر، ۷۷۰لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.
تخمین تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی
در این روش مقصود از آجر، آجر فشاری یا آجر ماشینی با ابعاد فشاری است:
دیوار چینی ۱۱سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۰عدد آجر
دیوار چینی ۲۲سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۱۳۷عدد آجر
دیوار چینی ۳۵سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع ۲۱۷عدد آجر
محاسبه حجم آجر و ملات
قابل توجه مهندسین که در کارگاههای ساختمانی مشغول به کار هستند. یکی از محاسباتی که در کارگاههای ساختمانی باید سریع حساب شود. محاسبه تعداد آجر یا سفال و مقدار ملات و سیمان در قسمتی از پروژه می باشد که باید قادر به محاسبه باشیم نحوه محاسبه توسط رابطه های ذیل می باشد:
ضخامت دیوار×ارتفاع×طول = حجم دیوار
حجم دیوار ×۴/۳ = حجم آجر
حجم دیوار×۴/۱ = حجم ملات
عیار ملات یا بتن × حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار
(حجم یک آجر یا سفال) / (حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال