۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر -
22:40:29
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

 
گروت آماده
 
 گروت سیمانی 1BC

گروت های سیمانی برای تزريق و پر كردن فضاهای خالی زير صفحه ستون ها و حتی شکاف های كوچک به کار می روند  و پس  از سخت شدن به مقدار كنترل شده (حدود 2% ) منبسط  می شوند . اين محصول بسته به سفارش، مقاومت و زمان كارپذيری مد نظر در سه تیپ ارائه می شود كه تیپ اول با توجه به طرح اختلاط مشخص می توان به مقاومتی در حدود 700 كیلوگرم بر سانتی متر مربع برسد و میبايست اين مخلوط )گروت سیمانی تیپ 1 +  آب( را در مدت زمان حداکثر 30  دقیقه مصرف نمود كه در مورد گروت سیمانی تیپ  2 اين زمان به 10 دقیقه كاهش میابد و  مقاومتی در حدود 620  كیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد داشت.  نوع سوم اين محصول تحت عنوان گروت ويژه  با روانی بالا و با توجه به طرح اختلاط مشخص می توان در حدود 800 كیلو گرم بر سانتی متر مربع در دمای  ° C 25می رسد و می بايست اين مخلوط نیز در مدت زمان حداکثر 45  دقیقه مصرف شود .

 

لزوم کاربرد و مزایا

1.     برای پر كردن انواع شکاف های محدود و آزاد

2.     پر كردن فضای خالی زير بیس پلیت ها و زير سازی سازه های فولادی

3.     پر كردن حفره های بین اجزای بتن برای تقويت مقاويت

4.     پر كردن اتصالات سازه های بتنی پیش ساخته

5.     ساخت ملات با افزايش حجم محدود و بدون جم شوندگی

6.      ايجاد ملات جهت تزريق در كانال های كابل های پس تنیده و پیش تنیده

7.     ايجاد مقاومتی بیش از بتن معمولی

8.     سهولت استفاده و روانی مناسب جهت تزريق، بسته به درصد  اختلاط آب

9.     بدون نیاز به افزودن شن و ماسه

10. حصول مقاويت اولیه و نهايی بالا

11. مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش محدود

12. حفاظت میلگردها در مقابل خوردگی

13. سرعت بالای اجرا و بهره برداری نسبت به بتن

14. چسبندگی خوب به بتن و فولاد

 

مشخصات فنی

1.    وزن مخصوص خشک شده :2/2 گرم بر سانتی متر مکعب  

2.    وزن مخصوص پودری: 1/3 گرم بر سانتی متر مکعب

3.    وزن مخصوص خمیری: 2/35 گرم بر سانتی متر مکعب

4.     توانايی اختلاط : در آب

5.     PH : حدود 11

6.      رنگ : خاكستری

7.     حالت فیزيکی : پودر

8.     هیچ يک از محصولات بتن شیمی خاتم يون كلر ندارند

نکات نگهداری

1.     دور از هوا، رطوبت نگهد اری شود

2.     زمان نگهد اری بدون باز شدن درب بسته : 6 ماه

 بسته بندی

كیسه 25 كیلوگرمی و سفارشی

 نکات فنی مصرف

1.     همواره میزان دقیق مصرف و مقاومت 24 ساعته باي بر اساس آزمايشهای كارگاهی تعیین گردد .

2.     حتما پیش از مصرف و اختلاط چند افزودنی و يا مواد شیمیايی با كارشناسان فنی و واحد كنترل كیفیت شركت مشورت فرمايید .

3.     سطح زير كار می بايست به دور از چربی، گرد و خاک، مواد سست و اجسام خارجی باشد .

4.     سطوحی كه گروت بر روی آنها اجرا می شود بهتر است پیش از شروع كار مرطوب شود تا آب گروت جذب اين سطوح نشود .

5.     بر حسب مقاومت، زمان كارپذيری و دمای محیط اجرا ، به طور متوسط به میزان 15  % وزنی گروت های سیمانی به اين پودرها  آب اضافه نمايید كه مصرف دقیق را با توجه به جداول 1 و 2 بدست آوريد .

6.      به ازای هر   1متر مکعب فضای خالی حدود 2000 کیلوگرم از پودر گروت سیمانی مورد نیاز است .

7.     مقدار  آب مورد نیاز را در همزن مکانیکی ريخته و به آرامی و رعايت نسبت مناسب پودر گروت سیمانی را به آن اضافه میکنیم  و به مدت 5 دقیقه به طور يکنواخت مخلوط می كنیم .

8.     پیش از گیرش گروت و قبل از كاهش روانی آن، ريخته شود .

9.     حداکثر ضخامت اجرا در یک لایه 5/7 سانتی متر می باشد .

10. بهتر است ملات ريزی را از ارتفاع 15سانتی متری و از يک طرف به طور مداوم انجام دهیم تا از حبس شدن هوا و آب مازاد ملات در گوشه ها جلوگیری شود .

11. بايد توجه كرد كه ملات در هنگام اجرا فاقد هوا باشد .

12. برای اجرای زير صفحه ستون ها بهتر است فضايی بیشتر اطراف هر ضلع صفحه ستون را با قالبهای گچی ، چوبی ، فلزی و ... محدود كنیم و پس از اجرا از يک گوشه و پس از گیرش اولیه ، سطوح بی حفاظ را با آب مرطوب نگاه داريم .

13. آب پاشی سطوح آزاد بسته به زمان گیرش اولیه و دمای محیط می بايست 2 تا 3 روز ادامه داشته باشد .

14. اگر سطح آزاد گروت سیمانی پس از اجرا ترک برداشت اين ترک ها به خاطر تبخیر آب سطحی بوده و می بایست  آن سطح را مرطوب نگه داشت .

15. در سطوح وسیع بايد دقت كرد كه آب روی سطح باقی نماند .

16. حداقل دمای محیط اجرای گروت سیمانی باي 10 درجه سانتیگراد باشد  .

17. زمان مصرف گروت سیمانی تیپ 1 حداكثر 30 دقیقه و زمان مصرف گروت سیمانی تیپ 2 حداكثر 10 دقیقه و نیز زمان مصارف گروت ويژه حداكثر 45 دقیقه می باشد  .

18. اين محصول با استاندارد ASTM C1121 مطابقت كامل دارد.

·        لازم به ذكر است جهت بهره برداری بهینه از بابت حداكثر انبساط گروت ، زمان اجرائی گروت ريزی حداقل زمان مد نظر قرار گیرد.

 

 

 

روش اجرا :

1.     از قرارگرفتن بيس پليت در محل تعيين شده، مطمئن شويد و ابعاد و اندازه ها را بررسي نمایيد. 

2.     صاف بودن و تراز بودن سطح بيس پليت براي جلوگيري از ايجاد فضاي خالي اضافي كنترل شود. 

3.     پيش از اجرای گروت، بتن زير بيس پليت باید حداقل به سن ٧ روز رسيده باشد. 

4.     فاصله بين سطح زير بيس پليت و بتن حداقل ١٠٠ میلیمتر باشد. 

5.     سطوح بتنی در تماس با گروت، سالم، زبر و بیعیب باشند. 

6.      تمام مقاطع در تماس با گروت مانند سطح بالاي بتن و زير بيس پليت باید عاري از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، چربي، روغن، زنگ زدگي و ... باشند و از هرگونه آلودگي كه احتمال ایجاد عدم پیوستگی و آسیب رسانی به کیفیت نهایی عملیات گروت ریزی را دارند زدوده شوند. 

7.     برای جلوگيري از ترك خوردگي گروت، پیش از آغاز عملیات گروت ریزی بتن فونداسيون بايد با آب آشاميدني کاملاً اشباع شود. ضمناً قالبها باید کاملاً نفوذ ناپذير و فاقد جذب آب باشند. 

8.     قالب ها باید ٢٥ تا ٥٠ ميلیمتر بالاتر از سطح بيس پليت كار گذاشته شوند. 

9.     در صورت نياز، گوشه هاي قالب با كارگذاري قطعات مناسب به شرایط مطلوبي رسانيده شود تا گروت به راحتي در محل صحيح جريان يابد.

10. گـروت بايد از يك طرف ريخته شود و به قسمت های دیگر جریان پیدا نماید. در مواقعي كه موضع اجرا گروت گسترده باشد بهتر است مقاطع با استفاده از قالبهای موقت به قسمت های کوچکتر تقسـیم شوند. اين قالب ها اجازه ميدهند كه گروت پیشروی مناسبی در مقطع داشته باشد. 

11.  با تأمين فضاي خالي كافي در زير بيس پليت ميتوان از باقيماندن هواي اضافي جلوگيري نمود. 

12.  بهترين دما براي اجراي گروت ٥ تا ٣٠ درجه سانتي گراد ميباشد. در صورت بالاتر بودن دما، زمان گيرش سريعتر شده و در صورت كمتر بودن دما زمان گيرش اوليه به تأخير خواهد افتاد. 

13.  گروت ريخته شده بايد تا ٧ روز مرطوب نگه داشته شود و از تابش مستقيم نور خورشيد محافظت گردد. اين كار را ميتوان با آبپاشی مستمر یا استفاده از گونی مرطوب انجام داد.

 
ظرفیت های قابل حمل گروت آماده و گروت اپوکسی به صورت زیر میباشد.  
 
 
جهت اطلاع از قیمت و سفارش تماس حاصل فرمایید