۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
20:24:59
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبشی:

قطعه ای فلزی است که سطح مقطع آن بر دو ضلع عمود می باشد که برای متصل کردن پل ها و صفحات به ستون ها مورد استفاده قرار می گیرند

نبشی ها از نظر ظاهری به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی و به دو روش فابریک و پرسی تقسیم می شوند

به طور معمول از نبشی های 50 تا 150 میل که برای مصارفی مانند اتصال پل ها به ستون و تیرآهن، ساخت خرپا، ساخت سقف کرومیت، چارچوب ساده در و پنجره، قفسه آهنی و ... استفاده می شود
 

ناودانی:

دارای یک سطح افقی و دوبال عمودی است که از نظر اندازه و ضخامت انواع مختلفی دارند. این ناودانی ها بر اساس ظاهر به دو دسته ساده و مشبک و به صورت پرسی و فابریک تولید می شوند.

ناودانی کاربرد های زیادی در صنعت ساختمان سازی دارد که میتوان به ساخت چارچوب،تشکیلات دریایی، ماشین آلات، ساخت خرپا، ساخت دیوار و سقف،بناهای معماری و ... اشاره کرد