۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
20:11:57
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

دال بتنی

 

دال بتنی

 

دال بتنی ساده دال بتنی مسلح

 

  دال بتنی

دال های تولید شده در دو نوع ترافیکی و غیر ترافیکی طراحی منحصر به فردی داشته و نوع ترافیکی آن بر اساس بارگذاری نشریه 139 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بار کامیون 40 تنی و بار تانک 70 تنی طراحی شده است.

بار محور طراحی شده در این سنگ دال ها 14 تن و بار چرخ 7 تن با ضریب اطمینان %76 می باشد. کابل های فولادی بکار رفته در سنگ دال ها با مشخصه 135.6896 مطابقت داشته و استقامت کششی کابل ها  177کیلوگرم برمیلیمتر مربع و وزن مخصوص بتن مصرفی 2350 کیلوگرم برمتر مکعب و مقاومت فشاری بتن در لحظه انتقال 2600 کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد.

در طراحی سبد آرماتور این سنگدال ها تمام ملاحظات جهت استفاده بهینه از حداقل آرماتور لازم جهت تحمل بار بیشتر لحاظ شده است.

از جمله موارد عمده مصرف دال های بتنی پیش ساخته در پروژه های درون شهری و برون شهری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1) پوشاندن انهار و جوی ها به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و رشد حیوانات موذی

2) تعریض معابر عمومی به منظور افزایش سطح پیاده رو ها (با هدف افزایش رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت شهر نشینی) و سطح سواره رو ها (با هدف تسهیل ترافیک و افزایش سطح عبور خودروها)

3) اجرای نهرهای عرضی و تقاطع ها

ابعاد موجود دال های بتنی به شرح ذیل است:

نوع

ضخامت (cm)

عرض (cm)

طول (cm)

ساده

15

30

70

ساده

15

40

80

ساده

10

30

60

ساده

15

40

60

مسلح یک شبکه و دو شبکه

15

50

70

ساده و مسلح

20

50

70

مسلح یک شبکه

10

50

110

مسلح دو شبکه

20

50

120

مسلح یک شبکه و دو شبکه

15

50

90


 برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن همراه: 09158262050

تلفن ثابت: 05137051005