۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
20:25:51
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

لیکا و پرکننده ها

پرکننده ها

پرکننده زهکش سبک

در پروژه های عمرانی در بسیاری از موارد در پشت المانهای حائل،‌تونل‌ها، ساختمانهای پایین تر ازسطح زمین،‌بندر سازی و ... احتیاج به یک پرکننده سبک می‌باشد.این پرکننده علاوه بر سبکی باید قابلیت زهکشی،‌جذب آب پایین و همچنین زاویه اصطکاک داخلی مناسب را داشته باشد. اگر از مصالح عادی مانند شن استفاده شود وزن بار مرده خاک پشت دیوار حائل با در نظر گرفتن وزن فضایی در مقایسه با لیکا در حدود 5 برابر سنگین تر خواهد بود.

همچنین اگر از پوکه های معدنی به جای لیکا استفاده شود،‌این پوکه ها با وزنی در حدود دو تا سه برابر لیکا در هنگام خیس شدن با جذب اب بالا، علاوه بر عدم زهکشی، باعث سنگینی مضاعف بار پشت سازه می‌گردند.همچنین در جریان آب خطر شسته شدن به مرور زمان و ایجاد یک فضای خالی و آوارریزی یک مرتبه سطوح پشتی را بوجود می‌آورند.

در مواردی که احتیاج به پرکننده سبک باشد استفاده از درشت دانه لیکا(25-10 ) به صورت فله و یا به صورت گونی شده بهترین گزینه می‌باشد.استفاده از کلوخه لیکا با توجه به وزن فضایی بسیار پایین نیز در این مورد مطلوب می‌باشد.

برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن همراه: 09158262050

 تلفن ثابت: 05138467737