۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين -
18:59:50
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

دستگیره

 

کد ۳۲۲

رنگ زیتونی

سایز:۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲

 

کد ۳۲۲

رنگ طلایی

سایز:۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲

 

کد ۳۲۲

رنگ استیل

سایز:۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲

 

کد ۱۱۲۵

رنگ زیتونی

سایز:۹۶_۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲

 

کد ۱۰۰۹

رنگ زیتونی

سایز:۹۶_۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲

 

 

کد ۲۱۱۱

رنگ نسکافه ای

 سایز: ۹۶_۱۲۸

 

کد ۱۷۰۹

رنگ استیل طرح نگین

سایز:۱۲۸_۱۶۰_۱۹۲_۲۲۴

 

کد:۲۱۱۹

رنگی زیتونی سرامیکی

سایز:۹۶_۱۲۸

 

کد ۲۰۹۹

 رنگ زیتونی سرامیکی

سایز:۹۶_۱۲۸

 

کد ۲۰۹۹

رنگ طلایی سرامیکی

سایز:۹۶_۱۲۸_۱۶۰

 

کد ۶۰۹

رنگ زیتونی

سایز:۹۶_۱۲۸

 

کد ۱۳۸۱

رنگ زیتونی

سایز:۹۶_۱۲۸

 

کد ۱۳۸۱

رنگ طلایی

سایز:۹۶_۱۲۸

 

 
 

                               برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

                              09158262050   : تلفن همراه   05138411131     : تلفن ثابت