۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين -
19:55:53
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

 

 

 

مشخصات سیم و کابل

·        سیم افشان نمره 0/75×1                                                                  

·        سیم افشان نمره 1/5×1

·        سیم افشان نمره 2/5×1

·        سیم افشان ارت نمره 1/5×1

·        سیم افشان ارت نمره 2/5×1

·        سیم افشان نمره 4×1

 

                          برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

                              09158262050   : تلفن همراه   05138411131     : تلفن ثابت