۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر -
22:51:25
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

 

 

 

مشخصات سیم و کابل

·        سیم افشان نمره 0/75×1                                                                  

·        سیم افشان نمره 1/5×1

·        سیم افشان نمره 2/5×1

·        سیم افشان ارت نمره 1/5×1

·        سیم افشان ارت نمره 2/5×1

·        سیم افشان نمره 4×1

 

   


 برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

تلفن همراه: 09158262050

تلفن ثابت: 05138467737