۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر -
22:58:0
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

تیر آهن

 
قیمت هر شاخه(تومان)
 
 
وزن شاخه (کیلوگرم)
 
 
واحد قیمت
 
 
کارخانه
 
 
استاندارد
 
 
سایز تیرآهن
 
 
..........
 
 
125
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
12
 
 
848.000
 
 
155
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
14
 
 
885.000
 
 
190
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
16
 
 
1.020.000
 
 
225
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
18
 
 
1.320.000
 
 
269
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
20
 
 
1.420.000
 
 
315
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
22
 
 
1.540.000
 
 
369
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
24
 
 
1.820.000
 
 
434
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
 
27
 
 
3.200.000
 
 
507
 
 
شاخه
 
 
اصفهان
 
 
 
IPE
30

 

 

 برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:

 

تلفن همراه: 09158262050

تلفن ثابت: 05138467737