۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير -
20:31:11
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

سوالات متداول محصولات لیکا

 

سوالات متداول محصولات لیکا

 

1 - چه فرقی بین محصول لیکا با سفال وجود دارد؟

طبق پيوست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود 1 تا 1.35 وات بر متر درجه کلوين مي باشد. اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود 950 کيلوگرم بر متر مکعب 0.17 مي باشد . اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل 6 برابر سفال مي باشد. فرضا براي گرفتن مقاومت حرارتي مشابه با ليکا 15 سانتي متري بايد 90 سانتي متر ديوار سفالي اجرا نمود !!

محصول لیکا به غیر از سبکی که ذات محصول است در صورتی که در ساختمان نیاز به اجرای الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان وجود داشته باشد می تواند بدون نیاز به استفاده از انواع فعالیتهای متداول استفاده شود و از نظر صرفه جویی اقتصادی سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با 2 ردیف سفال و 1 ردیف یونولیت پرت کمتر فضا ( نکته مهم در پروژه های انبوه سازی که مبحث فضا در متراژهای پائین بسیار مهم است ) بازگشت سریعتر سرمایه کاهش وزن تمام شده ساختمان و دردسر کمتر حین اجراء ( در دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت اتصالات این سه دیوار به همدیگر و سازه بسیار مشکل است ) بسیار بهتر از دیوار سفالی و یونولیتی می باشد . به انضمام اینکه در هنگام آتش سوزی دیوارهای لیکا بسیار مقاوم تر از دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت می باشد .همینطور در اجرای کنده کاری ها جهت عبور تأسیسات با سفال مشکل خرد شدن و پرت بیش از حد را داریم و این در حالی است که در لیکا چنین مشکلی وجود ندارد .

یکی دیگر از اشکالات دیوارهای سه جداره نزدیکی لوله ها و کابلهای برق با یونولیت است که باز در صورت وجود اتصالی در سیستم برق ساختمان احتمال حریق و آتش سوزی بیشتر می باشد .

مشکل عمده دیگر عدم امکان کنترل کیفیت تمام پانلهای یونولیت مصرفی است که در صورت کندسوز بودن مشکل کمتر است ولی در غیر اینصورت امکان مصرف پانلهای غیر کندسوز وجود دارد .

2 - چه نوعی از محصولات بلوکی لیکا می تواند الزامات مبحث 19 را در ساختمان فرآهم آورد؟

جهت بدست آوردن پاسخ سوال فوق بایستی ابتدا ضریب u دیوار را جهت آن ساختمان خاص که مورد نیاز است بدست آوریم که به ترتیب زیر عمل می نمائیم.

1-2- نیاز انرژی منطقه مورد نظر از جدول صفحه 65 تا 74 بدست می آید که به عنوان مثال جهت کلیه ساختمانهای تهران ( نیاز گرمایی متوسط ) می باشد .

* منظور از نیاز گرمایی الزام استفاده از انرژی غیر برقی می باشد .

2-2- با مراجعه به جدول صفحه 77 نوع کابری را مشخص می نمائیم ( به عنوان مثال مسکونی که کاربری الف می شود ).

3-2- مرحله بعدی تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که برای این مطلب به جدول صفحه 81 مراجعه می نمائیم .

در جدول صفحه 81 با توجه به اینکه پروژه در شهر بزرگ واقع شده یا در شهر کوچک نیز با توجه به اینکه زیر بنای آن کمتر از 1000 متر است یا بیشتر از 1000 متر ، گروه بندی ساختمان تعیین می شود .

به عنوان مثال اگر پروژه ای 2500 متر بنای ساختمان داشته باشد و در شهر تهران واقع شده باشد ، جزو گروه 2 خواهد بود .

4-2-مرحله آخر مراجعه به جدول صفحه 27 می باشد که در این جدول uw جهت انرژی غیر برقی گروه 2 مساوی با 1/01 خواهد بود عدد فوق به این مفهوم است که جمع k های مصالح استفاده شده در دیوار خارجی ساختمان بایستی از عدد 1/01 کمتر باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد و با توجه به اینکه uw دیوار 20 سانتی لیکا همراه با گچ و خاک و اندود ملات مساوی با 0/831 می باشد لذا قابل قبول است . دیوار 15 سانتی با توجه به عدد بدست آمده 0/997 کمی در مرز قرار گرفته است ولی قابل قبول است .

3 - λ و K وU و R طبق تعریف چیست ؟

λ طبق تعریف صفحه 7 آمده است و عکس ضریب λ مساوی با R ( مقاومت حرارتی )می باشد .

λ که در آن d ضخامت مصالح می باشد ، k گفته می شود و واحد آن W/m2˚k می باشد .

U طبق تعریف صفحه 6 آمده است و واحد آن W/m2˚k می باشد و عبارتست از جمع k های مصالح مورد استفاده در دیوار به اضافه ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع که عبارتست از+ و در تمام شرایط دیوارها 0.17 در نظر گرفته می شود و در تعریف عبارتست از ضریب انتقال حرارت سطح داخل به اضافه ضریب انتقال حرارت سطح خارجی دیوار .

4 -  چه محدودیتی جهت استفاده از محصولات لیکا در دهنه ها و ارتفاع های مختلف وجود دارد؟

طبق تعریف بند 3-7 صفحه 64 آئین نامه 2800 ویرایش دوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد که Detail آن دستورالعمل کاربردی محصولات لیکا آمده است .

5 - وضعیت دیوارهای لیکا در مقابل صوت چگونه است ؟

از بررسی جداول (18-2-2)صفحه 16 مبحث هیجدهم و جدول ( 18-2-5) صفحه 18 و جدول (18-2-8) صحه 19 و جدول (18-2-11) صفحه 21 و جدول (18-2-14) صفحه 23 و بند 18-2-7-4 صفحه 24 و مقایسه آن با اعداد بدست آمده از نتایج آزمایشات بر روی دیوارهای ساخته شده از لیکا بدست می آید .

به عنوان مثال دیوار 15 سانتی تو خالی لیکا در ساختمانهای مسکونی با توجه بع اینکه Rwz 46 db می باشد فقط در دیوار جدا کننده در واحد مجاور و مستقل که بایستی Rwz 50 db باشد به تنهایی نمی تواند استفاده شود ولی در سایر ساختمان با الزامات مبحث هجدهم انطباق دارد که البته جهت دیوار جدا کننده بین دو واحد مجاور و مستقل می توان دو دیوار لیکا 10 توخالی را توصیه و اجرا کرد که به احتمال بسیار قوی جواب خواهد داد .

6- آیا امکان ایجاد ترک در دیوارهای لیکا وجود دارد ؟

بحث ایجاد ترک به عوامل مختلفی مربوط می شود که شامل موارد زیر می گردد .

1- در صورتی که در دیوار ساخته شده از مصالح مختلف استفاده شود نظیر لیکا وسفال یا لیکا آجر،‌این احتمال به دلیل عدم یکنواختی ضریب انبساط و انقباض مصالح موجود دارد و در صورتی که در دیوار ساخته شده کلیه محصولات استفاده شده یک دست باشند این احتمال به کمترین حد خود خواهد رسید و با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات لیکا توصیه می شود دیوار یکپارچه از یک نوع محصول ساخته شود .

2- در صورتی که ضخامت گچ و خاک در دیوار زیاد احتمال ترک وجود دارد . با توجه به تلورانس استاندارد بلوکهای لیکا در عرض (3± میلیمتر ) در صورتی که ضخامت گچ و خاک زیاد نباشد ، احتمال بروز ترک بسیار پائین خواهد بود .

3- یکی از عوامل تأثیر گذار بر ایجاد ، ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن می باشد که با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده طی پروسه دریافت گواهینامه فنی محصول ، این عدد کمتر از 0.065 می باشد و لذا از ناحیه بلوک نمی تواند ترک حادث شود .

4- در صورتی که مقاومت مصالح بلوکی در حد استاندارد باشد ، در اثر تکانهای ناشی از زلزله های با شدت کم در طبقات بالای ساختمانهای بلند مرتبه و هم چنین نشست کلی ساختمان می تواند ترک ایجاد شود .

5- در صورتی که هنگام اجرای دیوار چینی دهنه و ارتفاع مجاز رعایت نشود احتمال بروز ترک وجود دارد که البته در این مورد ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .

6- در صورتی که اجزای فلزی سازه مخصوصا" ستونها و بادبندها با توری موغی پوشیده نشوند ، با ز هم احتمال ترک وجود دارد که بازهم ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .

7- در صورتی که هنگام اجرای گچ و خاک یا گچ مصرفی ) دارای دانه بندی درشت تراز حد استاندارد باشند بازهم احتمال ترک وجود دارد .

8- نشست کلی سازه که در بند 4 به آن اشاره شد می توان به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار برایجاد ترک باشد که این مورد در ارتباط با ترکهای افقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

7 - در صورت استفاده ازنمای سنگ روی لیکا وضعیت چگونه است؟

استفاده از سنگ روی لیکا هیچ مشکلی ندارد . اگر مقایسه ای با سفال صورت گیرد با توجه به اینکه نمای سنگ سالهاست که بر روی جداره 8 میلیمتری سفال اجرا می شود ولی در لیکای 15 سانتی دیواره 33 میلیمتر وجود دارد ، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و البته استحکام سنگ بر مراتب بیش از دیوار سفالی می باشد .

8 - آیا دیوارهای لیکا رامی توان در نمای خارجی و به صورت Expose کارکرد ؟

لیکا مانند همه محصولات دیگر دارای جذب آب می باشد و لذا توصیه نمی شود .

9 - آیا می توان بدون استفاده از گچ و خاک ، روی بلوکهای لیکا مستقیما" گچ سفید کاری را اجرا کرد ؟

بله . در صورتی که بنا با دقت دیوار را کارکرده باشد این امکان وجود دارد و در بعضی از بخشهای پروژه کتابخانه ملی ایران با این روش کار شده است .

10 - چه تفاوتهای عمده ای بین لیکا و هبلکس وجود دارد ؟

لیکا امکان اجرای ملات قائم را دارد و در واقع تنها محصولی است که این امکان را فراهم می آورد در حالی که در هبلکس امکان اجرای ملات قائم مطابق با روش استاندارد وجود ندارد . دوم اینکه بلوکهای لیکا دارای اندازه های بسیار متنوعی است در حالی که بلوکهای هبلکس بایستی با اره بریده شود و این سبب پرت زمان در دیوار چینی می شود . سوم اینکه ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن لیکا بسیار پائین است و احتمال ترک در نتیجه مصالح وجود ندارد ولی هبلکس دارای ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بالا می باشد . چهارم اینکه جهت دیوارهای لیکا به غیر از برخی ماههای بسیار گرم نیازی به زنجاب کردن نیست ولی در هبلکس با توجه به جذب آب بالا در مرحله دیوار چینی و گچ و خاک نیاز به زنجاب کردن دارد که باز مستلزم صرف وقت بیشتری نسبت به لیکا می باشد . پنجم اینکه جهت اجرای گچ و خاک در دیوارهای لیکا نیازی به استفاده از توری مرغی نمی باشد ولی استفاده از گچ و خاک مصرفی در هبلکس با توری مرغی توصیه شده است . ششم مبحث ایستایی تجهیزات نصب شده مانند کا نیست یا اقلام سنگین روی دیوار است که در هبلکس پس از مدتی با مشکل لق شدگی مواجه خواهیم بود و این مسئله در لیکا به هیچ وجه وجود ندارد . هفتم اینکه به دلیل پایه مواد سیلیسی و آهکی که در تولید محصولات از گروه A.A.C ( Ariated Air Concrete ) استفاده می شود احتمال خوردگی شیمیایی وجود دارد ولی چون PH لیکا تقریبا" برابر 7 می باشد این مشکل مطلقا"وجود ندارد . هشتم اینکه میزان افت صوتی بدست آمده در دیوارهای لیکا بالاتر از بلوکهای هبلکس می باشد .

11 - آیا می توان با استفاده از دانه های لیکا ، بتن سبک سازه ای ساخت ؟

در بخش تحقیقات نتایج بدست آمده حاکی از مقاومت حدود 230 کیلو گرم بر سانتی متر با وزن مخصوص بتن حدود 1740 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد ولی تحقیقات است و فعلا" جنبه کاربردی ندارد . در نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده توسط شرکت دیسمان اصفهان نتایج بهتری حاصل شد ولی مستندات موجود نیست . نتایج حاکی از مقاومت حدود kg/cm2 350 با وزن مخصوص حدود m3/kg 1750 و با اسلامپ صفر بود که در این روش بیشتر از دانه 3-0 و درصدی هم ماسه بود ولی با توجه به اینکه در کارگاهها نیاز به اسلامپ بالاتری می باشد پروژه ای به همین منظور با دانشگاه صنعتی اصفهان ( آقای دکتر مدح خوان ) تعریف شده است که در حال انجام می باشد . در حال حاضر هیچ توصیه ای جهت ساخت بتن سبک سازه ای با استفاده از دانه های لیکا نمی شود .

12 -  از چه نوع دانه بندی جهت کاشت می توان استفاده کرد و چه نوع گلهائی ؟

جهت کشت نشاء 3-0 میلیمتر و جهت نگهدارنده ریشه 10-3 و جهت زهکشی زیر گلدان و تزئین سطح گلدان از دانه های 20-10 میلی متر استفاده میشود . نکته مهم در پاسخ به این سوال این است که با توجه به شرایط بسیار متناوب لازم جهت رشد گیاهان مختلف بهتر است از این موضوع پاسخ داده شود که لیکا دارای ویژگیهایی است شامل سبکی ، تخلخل بالا ، عدم نفوذ موئینه ، خنثی ، عاری از مواد غذایی و .... که در صورتی که شرایط کشت نیاز به عوامل زیر داشته باشد می توان از لیکا استفاده کرد و لذا پاسخ قطعی به سوال داده نمی شود به جهت اینکه اطلاعات رشد گیاهان مختلف بسیار متنوع بوده ودر حال حاضر در دفتر فنی شرکت لیکا موجود نمی باشد .

13- آیا از لیکا می توان در تصفیه خانه ها استفاده کرد ؟

بله و در این ارتباط یک پروژه کارشناسی ارشد توسط آقای مهندس کاوسی انجام شده است که جزئیات آن در پایان نامه آمده است .

14 - آیا دیوارهای بلوکی لیکا را می توان در بخشهای داخلی ساختمان اجرا کرد و نیاز به اندود نیز نباشد ؟

به دلیل اینکه بیشترین مقدار افت صوتی بدست آمده در دیوار لیکا مربوط به لیکای دو طرف اندود گچ و خاک می باشد لذا روش فوق توصیه نمی شود .

15 - آیا بلوکهای لیکا امکان شیار زنی دارند ؟

بله ولی توصیه می شود با فرز این کار انجام شود چون کار بسیار تمیزتر خواهد بود .

16 - آیا بلوکهای لیکا با اره بریده می شوند ؟

خیر با فرز بریده می شوند.

17 - آیا می توان بلوکهای لیکا را در اقلیم های مختلف استفاده کرد ؟

بله هیچ مشکلی وجود ندارد .

18 - تعداد بلوک تقریبی مورد نیاز جهت یک ساختمان مسکونی با زیر بنای 10000 متر مربع ، از انواع مختلف چه مقداری می باشد ؟

جهت بدست آوردن جواب از روش زیر استفاده می نمائیم

( کل دیوارهای ساختمان ) متر مربع 2000=2/2*10000

(دیوارهای جانبی ساختمان ) متر مربع 7333=(3÷22000)

(دیوار های داخلی ساختمان ) متر مربع 14666=2*(3÷22000)

( دیوار خارجی ) مقدار بلوک 20*19*49 مورد نیاز عدد 73330=10*7333

( دیوار داخلی ) مقدار بلوک 20*10*40 مورد نیاز عدد 176000 = 12*14666

19 - دانه های لیکا در چه منابعی می تواند کاربرد داشته باشد ؟

صنعت ساختمان صنعت کشاورزی صنعت پوشاک ( شستشوی پارچه های لی ) صنعت داروسازی تصفیه خانه ها

20 - آیا امکان تولید بلوکهای لیکا جهت افراد در خارج از سازمان وجود دارد ؟

با توجه به استراتژی شرکت مبنی بر واگذاری تولید بلوک به تأمین کنندگان خارج از سازمان، این امر علاوه بر اینکه امکان دارد بلکه از آن استقبال و حمایت نیز می شود .

21 - ویژگیهای مهم لیکا چیست ؟

سبکی ضریب انتقال حرارت بسیار پائین λ=0.09-0.101W/m˚k، عدم وجود نفوذ موئینه ، خنثی -PH~7 تخلخل بالا ، مقاوم در برابر آتش از جمله ویژگیهای مهم لیکا می باشد .

22 - کاربردهای لیکا چیست ؟

به صورت بسته بندی جهت شیب بندی بام ساختمانها و به عنوان پر کننده در کف سازیها و نیز به عنوان ماده اولیه جهت تولید قطعات بتنی سبک و عایق و هم چنین پانلهای غیر بار مخصوصا" در دیوار ( کاربردهای ساختمان ) جهت تزئین روی گلدان و زهکش زیر گلدان و نیز مواد نگهدارنده ریشه کشتهای هیدروپونیک ، کشت نشاء ( استفاده های کشاورزی ) به عنوان مواد بستر فیلترهای تصفیه خانه های خانگی و نیز در صنایع داروئی

23 - ضریب برتر بلوکهای بتنی لیکا چیست ؟

 

بلوکهای بتنی لیکا با دارا بودن وزن مخصوص پائین (m3/kg 560-680) در انواع توخالی و نیز λ=208W/m˚k در بسیاری از اقلیم ها می توانند بدون استفاده از انواع عایقهای متداول استفاده شوند . این بلوکها به غیر از خواص سبکی و عایق حرارتی وصوتی دارای ویژگی های دیگری نظیر کارپذیری فیزیکی مناسب ، امکان اجرای ملات قائم ، تنوع در شکل و اندازه می باشند و می توانند متناسب با هر گونه نیاز مشتری در سایزها و اشکال مختلف تولید شوند .