۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد -
9:56:5
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

پرکننده سبک

 

کلیات:

دانه های لیکا به دلیل وزن کم میتوانند در پرکردن فضاهای خالی که تحت فشار نیستند به تنهایی و یا با ترکیب با مصالح مناسب دیگر به کار روند.در این بخش آن دسته از کاربردهای لیکا که به طور عمده با هدف پرکردن فضاها در ساختمان ها و محوطه های آن صورت میگیرد مورد بررسی قرار میگیرد.

هموارسازی و شیب بندی

در طول دهه های گذشته روشهای گوناگونی برای هموارسازی و شیب بندی بام ها و کف های ساختمان ها ارائه گردیده است.دستیابی به وزن کمتر در سقف سازی،حفاظت از لایه های آب بند در بام ها و دوام و پایداری مناسب لز ویژگیهای لازم برای این منظور است.به همین دلیل یکی از متداولترین کاربردهای لیکا استفاده از آن برای پوشش کف ها و بام ها بوده است.عمر شیب بندی با دانه های لیکا حداقل 50 سال و هزینه آن 20% از روشهای دیگر کمتر است.ضخامت لایه های لیکا برای این منظور معمولا بین 4 تا 10 سانتی متر می باشد.باتوجه به پایداری شیمیایی لیکا و نیز نداشتن مواد مضرشیمیایی می توان لوله های تاسیساتی را نیز از داخل این لایه عبور داد.

قابل ذکر است که با توجه به عایق نمودن دانه های لیکا میتوان از ضخامت لایه های عایق حرارت کاست و یا آن را به کلی حذف نمود.برای شیب بندی کف و پشت بام،سبکدانه صنعتی لیکا بهترین مصالح برای پوشش است و طریقه مصرف آن برای معماران و مهندسین بسیار آسان میباشد.نحوه اجرای آن به دو صورت می تواند انجام گیرد:

1.استفاده از مخلوط آماده       

نخست دانه ها با پوشیدن آب خیس و سپس بصورت آزاد و یا در داخل بتونیر با سیمان مخلوط می شود.عیار مخلوط به ازای هرمترمکعب لیکا مخلوط حدود 150 تا 180 کیلوگرم سیمان است.به این مخلوط آنقدر آب اضافه میکنند تا رنگ آن به صورت خاکستری تند و شفاف دربیاید.در این حالت نسبت آب به سیمان بین 0.5 تا 0.6 است.

مخلوط در محل کار و بین کروم بندی ریخته شده و به آرامی با تخته کوب تسطیح میشود.به منظور جلوگیری از خشک شدن،مخلوط تسطیح شده به منظور آب پاشی و یا با ورقه پلاستیکی پوشانده می شود.

2.مخلوط در محل

در این حالت سبکدانه لیکا بصورت خشک بین کروم بندی ریخته شده و سطح آن با تخته کوبیده شده و تراز می شود.سپس لایه لیکا قبل از دوغاب ریزی نم پاشی میگردد.نیم ساعت بعد از نم پاشی جهت تثبیت سبکدانه ها، به ازای هر مترمربع 12لیتر دوغاب سیمان روی لایه ریخته میشود.باید توجه داشت که اگر دوغاب شل تر از حد متعارف باشد در زیر لایه ته نشین شده و اگر سفت باشد تنها در روی سطح باقی میماند که در دوحالت چسبندگی لازم بین سبکدانه ها ایجاد نمی گردد.بدین ترتیب در هر مرحله 6 تا 7 مترمربع پوشش لیکا آماده میگردد.حفاظت لایه شیب بندی مانند آنچه در قبل ذکر شد انجام می گیرد.جهت اجرای لایه ایزوگام روی لایه شیب بندی یک آستر نازک ماسه سیمان انجام میگردد.

روسازی سیاه با لیکا

از اختلاط سرد سنگدانه های لیکا به مصالح قیری می توان روکش مناسبی را به عنوان روسازی سیاه ایجاد نمود.این روکش علاوه بر مصرف در راهسازی میتواند در پوشش محوطه های باز نی و نیز بام های تخت به کار رود با اختلاط برخی افزودنی ها میتوان ترکیب حاصل را تا مدتی پلاستیک نگاه داشت.ترکیب کلی این مصالح شامل لیکای ریز (0 تا 4م م)،لیکای میانه (4 تا 10م م)، شن(7 تا 12 م م)،ماسه (4 تا 7م م) پرکننده یا سیمان نرم ،قیر(80/100) افزودنی مناسب و آب است.بخشی از ذانه های لیکا میتوانند با سنگدانه های معمولی نظیر شن و ماسه جایگزین گردند تا مقاومت بیشتری حاصل شود،ولی در مورد پوشش لام هایی که در آنها سبکی بیشتر از مقاومت اهمیت دارد،دانه های لیکای ریز با دانه های درشت تر جایگزین میگردند.وزن فضایی مخلوط بر حسب ترکیب اجزا بین 600 تا 1300 کیلوگرم درمترمکعب متغیر است.مقاومت فشاری،لغزشی و سایشی مناسب ازویژگیهای این مصالح استوبه طورکلی دو روش برای اختلاط دانه های لیکا در فرآورده های قیری وجود دارد.

الف- اختلاط لیکا با امولسیون قیر:

در این روش امولسیون قیربا دانهای لیکا ی متوسط تا درشت دانه (25-4 م م) به میزان 50 کیلوگرم امولسیون در هر مترمکعب لیکا مخلوط می شود.با توجه به قابلیت تلمبه زنی امولسیون و دانه لیکا، اختلاط به سادگی در هنگام انتقال مصالح به روی بام امکان پذیر است.چسبندگی خوب دانه های لیکا با امولسیون قیر از مزایای این روش است.پس از حدود یک ساعتمی توان روی این روسازی راه رفت.

ب- اختلاط قیر گرم و لیکا

     اغلب،کف سازی روی یک لایه آب بند اجرا می شود که خود ازقابلیت زهکشی برخوردار است.پس ازآن درروی این مصالح باید از یک روسازی مقاوم در برابر آمد و شد استفاده کزد.مخلوط گرم قیر و لیکا،بدون ریزدانه،یک لایه مقاوم  و زهکش برای هدف فوق ایجاد میکند.اختلاطمیتواند در یک کارگاه تولید آسفالت صورت گیرد.یک ترکیب پیشنهادی برای این اختلاط مطابق جدول زیر است.

 

     

مصالح وزن درصدوزنی حجم دسی مترمکعب
قیر 80/100 75/0 10/0 71
پرکننده(قیر) 50 6/7 19
ماسه شکسته 150 20/0 57
 لیکا 10-4 م م 190 25/3 211
لیکا 25-10 م م 285 38/0 407
جمع 750 100/0 1000

 

حجم مصالح در این جدول براساس حجم واقعی است.حجم ظاهری مصالح براساس  وزن فضایی آنها و تراکم موردنیاز قابل محاسبه است.به عنوان مثال برای تولید 750 کیلوگرم مخلوط از 1000 لیتر ماسه شکسته،380 لیتر لیکای میانه و 760 لیتر لیکای درشت استفاده میشود که حجم کل مصالح پس از تراکم به یک مترمکعب خواهد رسید.

حفاظت از لایه آب بند

هنگامی که از بام برای رفت و آمد و یا سایرکاربری های مشابه استفاده نمیشود(نظیر سقف سالنهای صنعتی) میتوان از لیکا برای ایجاد سقف سازی ارزان قیمت استفاده کرد.در این حالت پس از اجرای لایه آب بند لاید آن را در برابر اشعه ماورای بنفش آفتاب،تغیررات درجه حرارت در تابستان و ضربه های احتمالی وارد بر آن محافظت نمود.در چنین حالتی استفاده از سنگدانه های معمولی به دلیل وزن زیاد اقتصادی نیست،زیرا علاوه بر اعمال بار اضلفی به سازه،انتقال آن به ارتفاع موردنظر نیز دشوار و پرهزینه است.در این شرایط استفاده از لیکا یک لایه سبک و کارا پدید می آورد که به دلیل سبکی حتی میتواند پمپ شود و از هزینه لجزا بکاهد.حداقل ضخامت لایه در این حالت 8 سانتی متر توصیه شده می شود.

این لایه،عایق حرارت خوبی برای سقف خواهد بود.در این حالت نیز مشابه کاربرد لیکا در هموارسازی و شیب بندی می توان لایه پوکه ریزی شده را همراه با دوغاب سیمان با رزین های انعطاف پذیر دیگر ثبت نمود.

پوشش کف در زمین های باز:

دربسیاری از موارد نظیر زمین های بازی ک.دکان و سایر محوطه سازی مشابه در ساختمان ها،نیاز به پوشش کف با مصالح مناسب می باشد.خواص لازم برای این سطوح عبارتست از:دوام و پایداری،مقاومت سایشی،مقاومت لغزشی خشک و تر،سهولت اجرا و نگهداری،نگهداری آب کم و هزینه پایین اجرا به عبارت دیگر کف سازی مناسب باید ویژگیهای فوق را در حد مطلوبی برآورده نماید.برای این منظور اغلب از سنگدانه های طبیعی،چوب و یا پوششهای صنعتی استفاده میشود.

استفاده از شن و ماسه از نظر هزینه اولیه ، ضربه پذیری و نیاز کم به نگهداری و ترمیم حائز اهمیت است.به این دلیل تاکنون به عنوان یک پوشش ارزان قیمت مورد توجه بوده است.یک مشکل عمده این مصالح وزن زیاد است.به طوری که از آنها تنها در کف سازیهای فضای آزاد که وزن خود را مشتقیما به زمین منتقل میکنند،استفاده می شود.همچنین در زمین های بازی در صورت سقوط افراد-به دلیل زبری و خشن بودن سطح ایجاد جراحت می کنند.

استفاده از چوب نیز در بسیاری از مناطق دارای صرفه اقتصادی است،اما چ.ب به ویژه در فضای باز از دوام کافی برخوردار نیست.همچنین به دلیل لغزندگی برای حرکت افراد مناسب نیست.

گاهی بر حسب کاربری خاص یک سطح از الاستیک ها و کف پوش های خاص صنعتی استفاده می شود.این کف پوش ها به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که کلیه نیازهای آن سطح را براورده نمایند ولی به دلیل هزینه بالا کاربرد آنها محدود است.

 

باتوجه به موارد فوق استفاده از سبکدانه های لیکا مطرح شده است.دانه های لیکا برای مستهلک نمودن اثرات ضربه ،خواصی مشابه ماسه دارند،از سوی دیگر به هنگام سقوط افراد به دلیل ویژگیهای بافت سطحی،ایجاد جراحت و خراش نمی کنند.هزینه نگهداری سطوح پوشش یافته با لیکا پایین است.معمولا لایه های ماسه همه روزه باید شن کشی شوند،هردوماه یکبار باید تمیز شوند و سرانجام پس از 6 ماه تعویض گردند در حالی که دانه های لیکا تنها باید هرهفته با شن کشی تسطیح گردند و پس از یک سال تا 20% حجم اصلی باید به دانه ها اضافه شود. 

 

  •  برای تهیه این محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید:
  • تلفن همراه: 09158262050
  • تلفن ثابت: 05138467737