۱۴۰۳ يکشنبه ۲ ارديبهشت -
22:17:5
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

آنالیز مشخصات فنی بلوک لیکا با بلوک گازی

-1 بلوکهای لیکا متشکل از سبکدانه صنعتی لیکا و خمیر سیمان می باشند و به دلیل داشتن پایه سیمانی چسبندگی بسیارمناسبی با انواع ملاتها و اندودها دارند و هیچگونه ترکی در ترکیب با انواع ملاتها گزارش نشده است. بلوکهای بتن سبک گازی از ترکیب آهک ،پودر آلومینیوم ، پودر سیلیس و عیار سیمان بسیار پایین تولید می گردند و پایه بلوک آهکی محسوب می گردد به همین دلیل طبق الزامات استاندارد برای چسباندن آنها باید از ملات پایه آهکی هم جنس استفاده نمود ، لیکن در اتصال سنگ نما یا کاشی به دیوارها که با ملات سیمانی صورت می پذیرد همواره مشکلاتی بوجود می آید، به همین دلیل در اکثر موارد استفاده استفاده از بلوکهای گازی با نماهای سنگ منع شده و تنها با نماهای خشک پیشنهاد می شود. در بسیاری از پروژه ها برای چسبانیدن سنگ یا نما بصورت مستقیم بر روی بلوکهای گازی مجبور به رابیتس کاری بر روی سطح می گردند که بسیار هزینه بر می باشد . ضمنا جهت جسبانیدن سنگ نما در بعضی موارد استفاده ازچسبهای مخصوص توصیه شده است.

 

 

شکل 1- زرد شدگی بلوک های گازی بر اثر شکفته شدن آهک

 

   

 شکل2- رابیتس کاری برروی بلوک های گازی جهت چسباندن سنگ نما

 

2- در فرایند تولید بلوکهای گازی در بعضی موارد آهک استفاده شده به صورت نشکفته درون بلوک باقی می ماند و بعد ازاستفاده شدن مشکلاتی شامل طبله کردن یا خورندگی اجزای فلزی را برای دیوارها بوجود می آورد. زرد شدن بلوکهای گازی به مرور زمان بدلیل فعال شدن آهک نشکفته در این بلوکها ست.

 

 

شکل 3 : امکان دو پوست شدن و طبله کردن در بلوکهای گازی

 

3- در الزامات کاربرد بلوکهای سبک کنترل جذب آب از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در بتن گازی بدلیل جذب آب بسیار بالا( تا 06 درصد ) ، جهت جلوگیری از خشک شدن ملات لازم است بلوکها قبل از مصرف حتماً زنجاب گردند. جذب آب دربلوکهای لیکا به مراتب پایین تر بوده ( 11 درصد ) و نیازی به زنجاب شدن نیست.

 4- به دلیل توپر بودن بلوکهای گازی عبور تأسیسات برقی و مکانیکی از درون دیوارها به سختی صورت می پذیرد و درهنگام بریدن بلوک ، آسیب های جدی به دیوار وارد می آید.(در جداره روبروی دیوار تراشیده شده ترکهای ریز غیر قابل اصلاح باقی می ماند).لایه هوای میانی بلوکهای لیکا عبور تأسیسات را از درون دیوار بسیار ساده می نماید. 

 

  شکل 3: در کشورهای اروپایی بلوکهای گازی بدلیل امکان عبور تاسیسات توخالی تولید می شوند

 

5- طبق گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به دلیل ساختار اسفنجی بتن گازی احتمال جمع شدگی ناشی از خشک شدن خمیر سیمان و انبساط و انقباض حرارتی در این بلوکها وجود دارد به همین دلیل استفاده از توری مرغی در بسیاری از مناطق اجتناب ناپذیر می باشد .بدلیل استفاده از دانه در بتن سبک لیکا جمع شدگی خمیر سیمان در بین این دانه ها توزیع شده و بسیار محدود و کمتر از میزان آورده شده استانداردهای مرتبط می باشد.

 

6- پیرو الزامات تدوین شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با توجه به جذب آب نسبتاً زیاد بلوکهای گازی( حدود 66 درصد ) رعایت ضوابط محافظت دیوار ساخته شده از تماس مستقیم با آب و یا چرخه های تر و خشک شدن الزامی می باشد. بعنوان مثال خطر نم زدگی در پشت دیوارهای سرویسهای بهداشتی و یا دیوارهای پیرامونی بر اثر کج باران همواره وجود دارد . اما در مورد بلوکهای لیکا با توجه به پایه سیمانی بودن و جذب آب پایین تر( حدود 11 درصد) محدودیتی در برابر چرخه های تر و خشک شدن و تماس با رطوبت وجود ندارد.

 

 شکل 4 : جذب رطوبت از کف و نم زدکی بدلیل جذب آب بسیار بالا (در حدود 66 درصد)

 

7- طبق آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و نشریه 251 ، مقاومت صوتی دیوار ساخته شده با لیکا درمقایسه با بلوکهای ساخته شده با بلوکهای AAC با ضخامت جداره یکسان دارای مقاومت صوتی هوابرد بیشتری می باشد.تقریبا3  دسی بل بیشتر از انواع بلوکهای گازی است.طبق نتایج - در بلوکهای با ضخامت یکسان بلوک لیکا دارای مقاومت صوتی 2مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مقاومت صوتی بلوک گازی با عرض cm 26 دارای مقاومت صوتی 47 دسی بل می باشد در حالیکه بلوک سه جداره با عرض cm 17 دارای مقاومت 56 دسی بل است . این بلوک دارای مقاومت صوتی کافی برای استفاده در دیوارهای جداکننده بین واحدهای مجزای اداری ، اتاقهای جلسات ، اتاق مدیریت و ... می باشد . در حالیکه در صورت استفاده از بلوک گازی یا باید از عرض 25 سانتی متر آنها استفاده نمود که باعث افزایش پرت فضای مفید داخلی ساخمان به میزان 7.5 سنتی متر نسبت به لیکا می گردد و یا از لایه ها یا دیوارهای پوششی جهت افزایش مقاومت صوتی دیوار استفاده نمود که بسیار هزینه بر و گران قیمت می باشند.

 

8- مقاومت حرارتی بلوکهای ساخته شده به دو عامل ضریب هدایت حرارتی بتن مورد استفاده در تولید بلوک و ضخامت طول رسانایی دارد . با توجه به طراحی قالب های متفاوت چند لایه لیکا و استفاده از مقاومت حرارتی فیلم های میانی هوا طول رسانایی افزایش یافته در نتیجه مقاومت حرارتی افزایش می یابد . (شکل های ذیل)

 

 

9- بلوکهای لیکا در 22 نوع قالب متفاوت بلوک توپر و توخالی تولید شده و برای هر نوع دیوار با توجه به مقاومت حرارتی، مقاومت صوتی و مقاومت در برابر حریق خواسته شده در الزامات مقررات ملی ساختمان می توان بهترین و اقتصادی ترین نوع دیوار را انتخاب نمود. این در حالی است بلوکهای گازی تنها 4 نوع بلوک توپر با ضخامتهای متفاوت داشته و حتی برای تامین نیمه باید بلوکهای کامل شکسته شوند.